فینگرفود

یکی از سرویس های پذیرایی خدمات مجالس خلیج فارس ارائه غذاهای کوچک و میان وعده های خوشمزه در طول برگزاری مراسم مخصوصا در زمان برگزاری مجلس عقد می باشد که ب فینگرفود مشهور است.که به صورت یک تکه نان (که قالبا نان تست یا پنکیک) است که با یک سری مواد خوشمزه پر می شود.
s