جایگاه عروس و داماد

جایگاه عروس و داماد مهمترین قسمت عروسی است که باید به صورت حرفه ای توسط تشریفات مجالس دیزاین شود.تشریفات مجالس خلیج فارس با طراحی مدرن و کلاسیک و با توجه به سلیقه شما سعی دارد مهمترین مکان عروسی که جایگاه شماست را به بهترین وجه دیزاین نماید .

V