خدمات عروس و داماد

خدمات ما به عروس و دامادهای عزیز شامل سالن زیبایی عروس ، مزون عروس ، سالن زیبایی داماد، و ...می باشد که گروه تشریفات خلیج فارس افتخار همکاری با بهترین سالن های زیبایی و مزون ها و آرایشگاه های مردانه را دارد.