مراسم نامزدی

برگزاری مراسم نامزدی یکی از رسم های دیرین و زیبای ایرانیان است که پیش زمینه ای برای آشنایی زوج هامی باشد. گروه تشریفات خلیج فارس برای شما و مراسم شما برنامه های مجلل و ویژه ای را در نظر دارد.