برگزاری مراسم سالگرد ازدواج

خدمات و تشریفات مجالس خلیج فارس برگزارکننده مراسم های سالگرد ازدواج ، عقد ، نامزدی می باشد، تا یادآوری این شب زیبا را باشکوه و زیبا برگزار کنید.