شمع آرایی

تشریفات شمع آرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است ، زیرا زیبایی سفره عقد، میزمهمانان و جایگاه عروس و داماد را چندین برابر می کند .شمع آرایی به صورت گذاشتن شمع در آب و یا گل ، با قراردادن شمع در انواع شیشه ها و تزیین آن با برگ خشک می باشد که ما مطابق با سلیقه شما این کار را انجام می دهیم.