سفره عقد

چیدن سفره عقد یکی از آداب دیرینه ایرانیان است که شکوه مراسم عقد را دوچندان می کند گروه ما در برگزاری این مراسم با استفاده از بهترین طرح ها و مطابق با سلیقه عروس و داماد عزیز شما را در این راه همراهی می کند.