برگزاری مراسم فارق التحصیلی

تشریفات خلیج فارس مجری و مشاور در تمام امور از جمله مراسم فارق التحصیلی می باشد. با مشاوران ما قبل از هر کاری مشورت کید.